Büyükdere Cad. Osman Apt. No:58 Daire:16 Kat:7 MECİDİYEKÖY (Mecidiyeköy otobüs duraklarındaki Tavuk Dünyası üstü)

Sıkça Sorulan Sorular

Kürtaj fiyatları farklılık gösterebilir. Her yıl tabip odalarının belirlediği fiyat vardır. Klinik ve hastaneler bu fiyatın altına düşemezler. Fakat üst fiyat uygulaması serbesttir. Fiyatı belirleyen en büyük unsur anestezi şekli ve gebeliğin kaç hafta olduğudur. Birde fiyat belirlemeyi etkileyen hastanenin verdiği otelcilik hizmeti derecesidir. Hastane ne kadar üst düzey otel hizmeti veriyorsa fiyat artmaktadır. 
Kürtaj fiyatları gebelik haftasının büyüklüğüne, uygulanacak olan anestezi şekline ve operasyonun hastanede mi yoksa muayenehane de mi yapılacağına göre değişir. Sadece lokal anestezi olacaksa en uygun fiyattır.Sedasyon ve lokal yapılacaksa bu da ufak farklılık olabilir. Fakat genel anestezi uygulanacaksa hastanede yapılacağı için hastane masraflarıda kürtaj ödemesine eklenmektedir. Fiyat belirlemede bir diğer unsurda ülkenin ekonomik durumudur.
Kürtaj fiyatları her yerde aynı değildir.Her kurum fiyatını kendi belirler. Fakat asgari bir fiyat vardır. Bu her sene tabip odası katsayısı esas alınarak ocak ve haziran ayında belli olur. Bu fiyat baz alınarak her klinik kendi fiyat politikasına uygun olarak fiyatını belirler. 
Ülkemizde kürtaj operasyonu büyük çoğunlukla özel muayenehane, klinik ve hastanelerde yapılmaktadır. Özel kliniklerde yapılan operasyon ücreti devlet tarafından karşılanmaz. Devlet hastanelerinde sadece tıbbi zorunluluk gerektiren vakalara kürtaj uygulanmaktadır. Özel hastaneler de de sgk anlaşması varsa bu hastalar fark ücreti ödeyerek kürtaj olurlar.
Kürtaj fiyatlarını artıran birkaç unsur vardır.En yüksek fiyat uygulaması lüks otelcilik hizmeti veren hastanelerde olur.Klinik ve muayenehanelerde fiyatlar daha makul seviyededir. İşlemi yapacak kurumun fiyat politikası,ayrıca ülkenin ekonomik durumuda önemlidir.Ayrıca gebelik haftası büyüdükçe fiyat artışı olur.Uygulanacak anestezi şeklide fiyatları artıran unsurdur.
Kızlık zarı vajina girişinde 5/6 mm yüksekliği olan vajina girişini kapatan ince bir mukozal dokudur. Kızlık zarı bütünlüğü vajinaya penisin girmesiyle veya herhangi bir kaza sonucunda vajinaya yabancı bir cismin girmesiyle bozulur. Bozulan kızlık zarının onarımı kadın tarafından psikolojik ve sosyolojik nedenlerle istenebilir. Kızlık zarı onarımı tıpta hymenoplasti olarak isimlendirilir. 
Kızlık zarı onarımı jinekologlar tarafından yapılan küçük müdahale grubundadır. Klinik ortamında lokal anestezi uygulanarak yapılabilen, en fazla yarım saat süren küçük operasyondur. Kızlık zarı onarımı adet düzenini değiştirmez. Adet düzenini kullanılan hormonal ilaçlar, yumurtalık kistleri, stres, mevsim geçişleri, vücuttan salınan hormonların seviyesindeki değişiklikler etkiler. 
Kızlık zarı dikimi geçici ve kalıcı olarak iki şekilde uygulanır.Geçici onarımda operasyondan sonra 3-4 gün içinde cinsel ilişki olursa beklenen kanama gerçekleşir. Kalıcı onarımda zaman sınırlaması yoktur. Kalıcı zar yapıldıktan sonra seneler geçsede ilişkide kanama olur.Tek problem kalıcı zar operasyonunun başarılı olarak sonuçlanıp sonuçlanmadığıdır. Geçici onarımdan sonra kontrol gerekmez.
Kızlık zarı onarımı geçici ve kalıcı denilen iki şekilde yapılır.Geçici onarımda belli bir süre içinde ilişki kurulursa kanama olur. Bu zaman dilimi 3-5 gün kadardır.Bu süre geçirilirse sonrasında oluşacak ilişkide kanama olmaz.Kalıcı onarımda süre kısıtlaması yoktur.Onarım yapılıp başarılı şekilde sonuçlanmışsa süre sorunu yoktur.Kişi istediği zaman cinsel ilişki kurabilir.Kanama olması için zar onarımının başarıyla sonuçlanması şarttır.Sürenin önemi yoktur.
Kızlık zarı onarımı tıpta hymenoplasti olarak isimlendirilir.Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından , diğer bir deyişle jinekologlar tarafından yapılır.Kısa sürede ,lokal anestezi uygulanarak yapılabilen küçük müdahaledir. Kalıcı ve geçici onarım olarak iki şekilde opere ediir.Geçici veya kalıcı olacağı tercihi kişi tarafından belirlenir.Günümüzde hymenoplasti bazı plastik cerrahlar tarafından da yapılmaktadır .Fakat kızlık zarı muayeneleri ve operasyonları esas itibariyle Kadın hastalıkları ve doğum hastalıkları dalının işidir.Kadın ,doğum uzmanları (jinekolog) tarafından yapılması ve takip edilmesi gerekir.