KVKK

Değerli hastalarımız 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu uyarınca, kimliğinizi belirli kılan her türlü bilgi ve özel nitelikli kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak Ayşe Darama muayenehanesi tarafından işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenmesi kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi açıklanması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi işlemleri ifade etmektedir. Birim sorumlusu olarak güvenlik hususuna azami dikkat ettiğimizi bilmenizi isteriz

Veri Sorumlusu Kimliği

6698sayılı kişisel verilerin korunması kanunu gereğince kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak Mecidiyeköy Fulya mahallesi Büyükdere caddesi no 58 /16’da faaliyet gösteren Ayşe Darama muayenehanesi tarafından hukuka uygun şekilde işlenecek kaydedilecek saklanacak sınıflandırılacak, mevzuatın izin verdiği hallerde sınırlı olarak üçüncü kişilere aktarılabilecektir

2. Kişisel Veriler Hangi Nedenle İşlenir

Muayenehanemiz 6698sayılı kanuna uygun olarak kişisel veri işlemi şartları içerisindeki amaçlarla sınırlı olarak kişisel verileri işlemektedir. Şirketimiz aşağıdaki amaçlarla verileri işleye bilmektedir.

  • Tıbbi teşhis tedavi bakım hizmetleri kamu sağlığının korunması koruyucu hekimlik
  • Elektronik veya kağıt ortamında sağlanan hizmetlere dayanak olacak tüm kayıt belgeleri tutmak
  • Mevzuat gereği sağlık bakanlığı ve diğer kamu kurum kuruluşlarına gerektiğinde aktarmak
  • Sağlık hizmetinin finansman kapsamında özel sigorta şirketleri tarafından talep edilen her türlü bilgileri paylaşma
  • Hizmet alanı ile oluşan hukuki durumlarda gereğini yerine getirmek

Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Bu amaçlara uygun işlenen verileriniz KVKK‘da belirtilen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın sekizinci ve dokuzuncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri ,yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, özel sigorta şirketleri, Emniyet Genel müdürlüğü vesair kolluk kuvvetleri Nüfus Genel müdürlüğü ,Türkiye Eczacılar birliği ,mahkemeler ve her türlü yargı makamı ,Avukatlar ,ambulans bir de tedavi hizmetlerinin sağlanması amacıyla sınırlı olarak paylaşılabilir

Ayşe Darama muayenesine başvurarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenirse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme KVKK’nın dokuzuncu maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini isteme haklarına sahipsiniz.

Sosyal Medyada Paylaş

Bunlar da İlginizi Çekebilir