Kürtaj Fiyatları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Kürtaj fiyatları farklılık gösterebilir. Her yıl tabip odalarının belirlediği fiyat vardır. Klinik ve hastaneler bu fiyatın altına düşemezler. Fakat üst fiyat uygulaması serbesttir. Fiyatı belirleyen en büyük unsur anestezi şekli ve gebeliğin kaç hafta olduğudur. Birde fiyat belirlemeyi etkileyen hastanenin verdiği otelcilik hizmeti derecesidir. Hastane ne kadar üst düzey otel hizmeti veriyorsa fiyat artmaktadır. 
Kürtaj fiyatları gebelik haftasının büyüklüğüne, uygulanacak olan anestezi şekline ve operasyonun hastanede mi yoksa muayenehane de mi yapılacağına göre değişir. Sadece lokal anestezi olacaksa en uygun fiyattır.Sedasyon ve lokal yapılacaksa bu da ufak farklılık olabilir. Fakat genel anestezi uygulanacaksa hastanede yapılacağı için hastane masraflarıda kürtaj ödemesine eklenmektedir. Fiyat belirlemede bir diğer unsurda ülkenin ekonomik durumudur.
Kürtaj fiyatları her yerde aynı değildir.Her kurum fiyatını kendi belirler. Fakat asgari bir fiyat vardır. Bu her sene tabip odası katsayısı esas alınarak ocak ve haziran ayında belli olur. Bu fiyat baz alınarak her klinik kendi fiyat politikasına uygun olarak fiyatını belirler. 
Ülkemizde kürtaj operasyonu büyük çoğunlukla özel muayenehane, klinik ve hastanelerde yapılmaktadır. Özel kliniklerde yapılan operasyon ücreti devlet tarafından karşılanmaz. Devlet hastanelerinde sadece tıbbi zorunluluk gerektiren vakalara kürtaj uygulanmaktadır. Özel hastaneler de de sgk anlaşması varsa bu hastalar fark ücreti ödeyerek kürtaj olurlar.
Kürtaj fiyatlarını artıran birkaç unsur vardır.En yüksek fiyat uygulaması lüks otelcilik hizmeti veren hastanelerde olur.Klinik ve muayenehanelerde fiyatlar daha makul seviyededir. İşlemi yapacak kurumun fiyat politikası,ayrıca ülkenin ekonomik durumuda önemlidir.Ayrıca gebelik haftası büyüdükçe fiyat artışı olur.Uygulanacak anestezi şeklide fiyatları artıran unsurdur.