Büyükdere Cad. Osman Apt. No:58 Daire:16 Kat:7 MECİDİYEKÖY (Mecidiyeköy otobüs duraklarındaki Simit Sarayı üstü)

Obstetri

Obstetri Nedir?

Obstetri, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalının gebelikle ilgilenen bir birimidir. Gebeliğin başlangıcından, gebeliğin sonlanmasına kadar olan süreci, doğum safhasını ve lohusalık dönemini takip eden bilim dalıdır. Gebelik fizyolojik bir süreçtir.

Gebelerin büyük çoğunluğu bu dönemi sorunsuz geçirir. Fakat belli bir oranda da  düşük, erkendoğum, embriyonun gelişmemesi, fetüsün anomali içermesi gibi durumlarla karşılaşılabilir. Jinekoloji ise genital organların (vulva, vajina, cervix, uterus, over, paraovaryan dokular), alt karın bölgesinin hastalıkları ile ilgilenir. Obstetrinin konusuna giren durum ve hastalıkların  tedavileri, cerrahi operasyonları Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanları  tarafından uygulanır.
 
Gebelik süreci kadının beklediği adetin olmamasıyla, hatta bu zaman diliminden 15 gün önce döllenmenin gerçekleşmesi, embriyonun ilk hücresinin oluşmasıyla başlar. Bu safhadan itibaren gebelik takibi ay ay yapılır. Her ay ultrasonografik muayene, tetkikler, annenin kilo artışı, kan basıncı takibi yapılır. Bazı zaman dilimlerinde üst düzey ultrason yapılır. Eğer annenin riskli gebeliği varsa, daha önceden sık gebelik kayıpları varsa daha farklı bir program uygulanır, daha sık takip veya perinatolojik takip gerekebilir. Tetkik farklılıkları olacaktır. Gebelik sağlıklı ilerlemiyor, embriyo gelişmemiş, ölü gebelik veya düşük olarak sonuçlanıyorsa cerrahi operasyonları Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı tarafından yapılır. 10 haftanın altındaki gebeliklerde sonlandırma D&C (dilatasyon ve küretaj) ile klinikte veya hastanede olur. Gebelik 10 haftadan büyük ve ölü gebelik ise hastanede yapılmalıdır. Normal doğum şeklinde olabileceği gibi, cerrahi yöntem olan sezaryen ile de olabilir.

Her şey yolunda 40 hafta tamamlanmışsa doğum yine Kadın Hastalıkları ve doğum Uzmanı ve yardımcısı ebe – hemşire tarafından hastanede gerçekleştirilir. Doğum mutlaka hastanede, yeni doğan ve ameliyathanenin var olduğu ortamlarda gerçekleşmeli. Evde, her şey normal seyrediyor olsa bile doğum asla yapılmamalı, yaptırılmamalı. Çünkü doğum eylemi süprizlere açık seyir izleyen bir eylemdir. Riskli gebeliklerin takibi perinatoloji denilen obstetrinin  üst bölümü tarafından daha  daha detaylı ultrasonografik inceleme, amniosentez ve laboratuar tetkikleriyle gerçekleştirilir. Eğer gebelik sağlıklı gelişmiyor, fetüs ağır anomaliye sahipse karı kocanın onayı alınarak sonlandırılabilir. Gebe bu konuda uzman olan hekimlerin muayenesinden geçer ve kurul raporu alır.

Doğumdan sonraki 6/8 hafta , halk arasında olduğu gibi tıp dada özel bir dönemdir. Lohusalık dönemi olarak adlandırılır. Bu evrede obstetrinin alanıdır. Bu dönemde vücut kendini doğum öncesi dönemdeki gibi olmak için mcadele eder. Kadın genitel organları, rahim doğum öncesi boyutlara çekilir. Bu dönemde beden enfeksiyona meyil, metabolizma ve psikolojik açıdan  hassa bir dönem geçirmektedir. Bu dönemde aile bireylerinin ve Uzman doktorun desteği  önemlidir. Genital organlardaki sorunlar, emzirmeye bağlı meme sorunları obstetri tarafından takip ve tedavi edilir. Psikolojik destek gerekirse Psikiyatriste başvurulur.

Klinik Obstetri Nedir?

Hamilelik çok heyecanlı bir süreç olmakla birlikte aynı zamanda oldukça ayrıntılı bir dönemdir. Bu dönemde hem anne adayının hem de bebeğin sağlığını korumak için gebelik takibinin nitelikli bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Obstetri akademik olarak gebelik döneminde anne ve bebeğin sağlığının korunması amacı ile yapılan çalışmalardır. Klinik obstetri ise bu kuramsal çalışmaların klinik ortamında pratiğe dökülmesi olarak tanımlanmaktadır.

Günümüzde klinik obstetri çalışmalarını aile hekimleri, hemşire ebeler ve kadın doğum uzmanları gerçekleştirmektedir. Obstetri uzmanlarının anne adayı ve bebeğin sağlığını tehlikeye sokacak tüm faktörleri önceden belirlemesi ve gerekli önemleri almaları gerekmektedir. Gebelik sürecinde gerekli test ve tetkiklerin uygulanması, anne adayının beslenme düzeni hakkında gerekli bilginin verilmesi, doğum sonrasında lohusa kadın ve yeni doğan bebek sağlığı hakkında pratikte çalışmaların gerçekleştirilmesi klinik obstetri çalışmalar arasındadır.

Obstetrik Ultrasonografi

Gebelik sürecinde anne adayının birçok farklı tetkik ile değerlendirilmesi ve anne ve bebeğin sağlığını etkileyecek olan olumsuzlukların ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin alınması büyük önem taşımaktadır. Obstetrik ultrasonografi ise birtakım riskli durumlarda mutlaka uygulanmalıdır.

Bu durumlar şu şekilde sıralanabilmektedir;

- Tüp bebek

- Tek yumurta ikizleri

- Ailenin istemesi

- Akraba evlilikleri

- İlk ultrason uygulamasında riskli bir durum tespit edilmesi

- Annenin şeker hastası olması

- Bebekte gelişme geriliği

- Gebelik döneminde alkol, uyuşturucu ya da sigara kullanımı

- Gebelik döneminde radyasyona maruz kalınması

- Gebelik döneminde anne adayının enfeksiyona bağlı bir hastalık geçirmiş olması