Büyükdere Cad. Osman Apt. No:58 Daire:16 Kat:7 MECİDİYEKÖY (Mecidiyeköy otobüs duraklarındaki Tavuk Dünyası üstü)
Kürtaj Riskleri Nelerdir

Kürtaj Riskleri Nelerdir?

Kürtaj küçük de olsa cerrahi bir operasyondur. Ve hiçbir cerrahi müdahale % 100 güvenli değildir. Gerekli kurallara uyularak ve sterilite sağlanarak dikkatlice yapılan operasyonlardan sonra risk oldukça azdır.

Kürtaj Sonrası Oluşabilecek Riskler

  1. Enfeksiyon,genellikle küretajdan 3-5 gün sonra ağrı, ateş, kokulu akıntı, aşırı kanama şeklinde kendini belli eder. Enfeksiyondan korunmak için müdahale sırasında steriliteye dikkat edlmeli, kürtajdan sonra doktor tarafından verilen antibiyotik mutlaka kullanılmalı, kürtajdan sonraki günlerde havuza girmemeli, cinsel ilşki kurulmamalı, perine temizliğine dikkat etmeli.
  2. Rahim delinmesi, çok ender durumlarda olur. Genellikle retrovert diye tabir edilen geri dönük pozisyondaki rahimlerdeki operasyonlarda veya 10 haftayı aşmış gebeliklerde rahim duvarının iyice yumuşaması sonucunda olur. Küçük delinmeler genelde sorun yaratmaz. Fakat metal küretler kullanılarak yapılan kürtajlarda oluşan delinmeler akut karın tablosu yaratır ve acil ameliyatla yırtığın tamiri gereklidir.
  3.  Kanama, 10 haftaya kadar olan gebeliklerin kürtajında aşırı kanamaya pek rastlanılmaz. Ancak büyük gebeliklerin boşaltılmasında, ölü gebelik , üzüm gebeliğinin kürtajlarında ve hastada bilinmeyen, kanama meyli oluşturan kan hastalığı olması durumlarında kanamaya  rastlanır.
  4.  Parça kalması, rahim içinde parça kalması durumunda ilk zamanlarda görülmesi  gereken kanamadan daha fazla miktarda parçalı, pıhtılı, koyu renkli kanama olur. Bu durumlarda kısa bir müdahale ile parçalar temizlenir.
  5.  Rahim içinde kan birikmesi, kürtaj sonrası  rahim içinde ufak kanamaların birikmesidir. Rahim ağzı dilate edilerek sorun çözülür.
  6.  Gebeliğin sonlandırılamaması, rahim ağzı yapısal olarak sert ve karmen kanül geçişine izin vermiyorsa gebelik sonlandırılamaz. 1hafta, 10 gün kadar işlem ertelenerek rahim ağzının yumuşaması beklenir.
  7.  Kürtaj sırasında bulantı, kusma ve tansiyon düşmesi, genellikle kullanılan ilaçlara reaksiyon olarak veya hissedilen ağrı sonucunda veya rahim ağzının biraz aşağı çekilmesi sonrası  oluşur. Geçici bir durumdur, bazı ilaçlar ve tedbirlerle bu durum kısa sürede düzelir.
  8.  Rahim ağzı yapışması, kürtajdan 5-6 hafta geçtiği halde adet olacakmış gibi ağrı hissettiği halde adet kanamasının olmaması halidir. Tedavisi rahim ağzının bujilerle açılmasıyla ve adet kanamasının başlamasıyla olur.
  9.  Asherman sendromu, ender görülen bir durumdur. Kürtajdan sonraki geç dönemlerde olur. Vakum tekniği ile yapılan kürtajlardan sonra çok nadir olarak görülür. Kürtajdan 5-6 hafta geçtiği halde adet görülmemiştir. Yapılan muayenede yeni bir gebelik yoktur. Verilen ilaçlarlada adet görülmemiştir. Rahim ağzı dilate edilse bile adet yine yoktur. Bu durumlarda rahim iç tabakasının yapıştığı düşünülür. Histeroskopi yaparak rahim içindeki yapışıklıklar giderilir. Östrojen tedavisi başlanarak yeni yapışıklık oluşması önlenir.