Büyükdere Cad. Osman Apt. No:58 Daire:16 Kat:7 MECİDİYEKÖY (Mecidiyeköy otobüs duraklarındaki Tavuk Dünyası üstü)

Jin. ve Obst. Aciller

JİNEKOLOJİK VE OBSTETRİK ACİLLER

Jinekolojik hastalıkların bir kısmı kişinin acile başvurmasını gerektirebilir. Bu hastalıkların hepsinin ortak bulgularından biri ani başlayan genelde şiddetli olarak hissedilen alt karın ve kasık ağrılarıdır.

Acile başvurmayı gerektiren jinekolojik hastalıklardan en sık görülenler:

Yukarda sayılan hastalıkların hepsinde kasık ağrısı ortak bulgudur. Neden   tesbiti  için ağrının nerede ,nasıl başladığı  ve ne zamandan beri var olduğu önemlidir.Pelvisdeki  ağrılar acil değerlendirme gerektiren bir durumdur. Ağrıya neden olan bazı hastalıklar örneğin fonksiyonel yumurtalık kistleri gibi  takip edilebileceği gibi, bazı durumlarda da acil cerrahi gerekmektedir. Bazı durumlarda hızlı tanı konması ve acil operasyon yapılması hayat kurtarıcıdır.

Ağrıyla müracaat  eden hastanın ultrason bulguları  önemlidir. Alt karın ağrıları ile pelvik ağrılar karışabilmektedir. Yani her pelvik ağrının nedeni jinekolojik sebepler değildir.

- Over ( yumurtalık ) kistleri en sık görülen ani pelvik ağrı  nedenidir. Over kistlerinin  çoğu fizyolojikdir. Her ay bir veya daha fazla follikül (içi su dolu kistik oluşum ) oluşur. Bu follikülün cidarının gerilmesi, patlaması ve kanaması ağrı oluşturur. Ayrıca yumurtalıkların endometrioma, kist teratom, kist adenom ve  corpus luteum  gibi  hastalıklarında da benzer acil durumlar olabilir.

- Yumurtalığın çevresindeki dolularla  birlikte,damarsal sap üzerinde dönmesi yani  torsiyone olma durumu da  jinekolojik acil tablo yaratır. Over torsiyonu genellikle yumurtalıkların iyi huylu kitleleri sebebiyle olur. Bu tabloda kasık ağrısı devamlı olabildiği gibi aralıklı da olabilir.

- Rahim iki yanında var olan tubaların enfeksiyonu veya kanama nedeniyle genişlemesi, şişmesi acil müdahale gerektirebilir.

- Doğurganlık çağındaki kadında ani başlayan pelvik ağrıda bir diğer neden dış gebelikdir. Dış gebelik patlaması gebeliğin ilk üç ayındaki ölüm nedenlerinin başında gelir.

- Pelvis içi enfeksiyonlarda en sık  neden rahim içi iltihaplar, tuba iltihapları, tuba çevresi abseleridir. Enfeksiyon kaynağı sıklıkla vajinal yoldur. Etken patojen genellikle N.gonorrhoeae ve chlamydiadır. Acile başvuran jinekolojik hastaların  % 24 ünde sebep   PID  (pelvik enfeksiyon) dir.

-Daha az görülen durumlardan olan myom  dejenerasyonları, spiralin takılma sırasında rahimin delinmesi  acil  pelvik tablo yaratabilir.